Retíficas manuais

Esmerilhadeiras

Lixadeiras

Talhadeiras (rebarbadores)

Marteletes e rebitadores

Furadeiras

Chanfradeiras

Cortadores circulares

Roteador